KOŁO PRIORYTETÓW

W sytuacjach kiedy mamy nieuporządkowane sprawy, jest czegoś za dużo w naszym życiu, warto się temu przyjrzeć i zdecydować co zostawiamy, a co ?wyrzucamy?. Koło życia jest jednym z narzędzi, które pozwala na zobrazowanie, usystematyzowanie i ustalenie priorytetów w naszym życiu.

Można to narzędzie użyć w pracy nad obszarami:

 • życia codziennego,
 • biznesu czy pracy zawodowej
 • konkretnego obszaru zadań,
 • wybranej sfery życia.

Koło priorytetów pozwala spojrzeć na sprawy z szerszej perspektywy i uświadomić sobie w których aspektach jesteśmy wystarczająco zadowoleni, a którym warto się przyjrzeć i wprowadzić zmiany.

Koło stosujemy w momencie, kiedy:

 • chcemy określić długoterminowy kierunek działań,
 • chcemy usystematyzować wybrany obszar swojego życia (życie prywatne, praca etc.),
 • zaczynamy pracę nad nowym projektem i mamy nadmiar obowiązków. Usystematyzowanie ich pozwoli utrzymać uwagę nad wszystkimi obszarami.

Wszystko jest tak naprawdę zależne od potrzeb, jakie w danym momencie posiadamy. Jak sprawdzić, w którym miejscu jest czas na zmiany?

ĆWICZENIE:

Poniższe zadanie pozwoli Ci usystematyzować obszary Twojego życia. Przygotuj zatem niezbędne kolorowe długopisy i czyste kartki papieru. Zorganizuj przestrzeń tak, by nikt Ci nie przeszkadzał i masz możliwość się skupić. Obszary, jakie zostaną wypisane powinny być określone w ramie, którą chcesz się zająć ? życiem prywatnym, zawodowym etc. Do tego będziesz się odnosił w trakcie realizacji zadania.

Część I

 • Wybierz obszar, nad którym chcesz pracować ? życie prywatne, czas wolny, praca, kariera, uczelnia etc.
 • Następnie wypisz i ponumeruj (kolejność nie ma znaczenia) wszystkie elementy, jakie składają się na dany obszar, mają wpływ na jego realizację, rozwój lub co jest potrzebne i kluczowe do jego realizacji obecnie w Twoim życiu.
 • Narysuj koło, gdzie na jego środku będzie się znajdował punkt 0.
 • Teraz narysuj tyle linii wychodzących z środka na brzeg koła, ile wypisałeś poprzednio punktów.
 • Na końcach zaznacz nazwy/numery aspektów.
 • Zastanów się nad każdym z nich i zaznacz w skali od 0% do 100%. Zakładając, że 0% to kompletne niezadowolenie, natomiast 100% to zupełne spełnienie i zadowolenie.
 • Spójrz na pierwszy aspekt i zastanów się, jakie podejmujesz zadania w nim, jakie osiągasz rezultaty i jaki jest Twój poziom zadowolenia.
 • W taki sam sposób określ pozostałe aspekty i oznacz na kole poziom zadowolenia jednym kolorem.

Część II

 • Kiedy już określiłeś swój obecny poziom zadowolenia określ, jaki chcesz otrzymać w nich rezultat. Możliwe jest, że w trakcie wypisywania zmienisz zdanie z poziomu zadowolenia ? zmień go na właściwy.
 • Spójrz na wszystkie obszary jeszcze raz, przyjrzyj się nim i zastanów się, jaki poziom chcesz osiągnąć w każdym z nich. Może on ulec zmianie w górę, w dół, a może jest na satysfakcjonującym miejscu.
 • Zaznacz innym kolorem poziom zadowolenia, na którym dany aspekt powinien się znaleźć.
 • Wybierz spośród wypisanych aspektów jeden, na którym w tym momencie chciałbyś skoncentrować całą swoją uwagę, co również pozytywnie w efekcie będzie miało wpływ na pozostałe aspekty z koła.
 • Zastanów się co mógłbyś zmienić, aby Twoje zadowolenie z w tym aspekcie wzrosło? Jakie osiągniecie w tym obszarze dałoby Ci poczucie spełnienia? Jakie pierwsze kroki mógłbyś zrobić w tym kierunku, żeby zwiększyć swój poziom zadowolenia?

W tym momencie zapisz wszystkie swoje pomysły na kartce i zacznij działać. Kiedy jednak chcesz się przyjrzeć temu głębiej i precyzyjniej, skorzystaj z sesji z coachem. Jego obecność wspiera i pozwala na skupić się na najważniejszych elementach, od których my często odbiegamy.

Tekst opracowany na podstawie książek:
1. ?Moc coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste.?M. Wilczyńska, M. Nowak, J. Kućka, J.Sawicka, K. Sztajerwald
2. Własne doświadczenia pracy z coachingiem.

Autor: Emilia