Coach ? odsłaniamy kulisy.

Wyobrażenie osoby coacha ma wiele kształtów i kolorów. W internecie można znaleźć różne sylwetki i opisy jej osoby. Obalimy kilka mitów i potwierdzimy fakty. Polecamy poznać go osobiście, ponieważ liczy się relacja jaką z nim zbudujesz.

Kto to jest?

Coach nie jest w ani jednej kropki terapeutą, mentorem czy doradcą. Nie zajmuje się psychoterapią i nie daje gotowych rozwiązań. Towarzyszy natomiast w podróży rozwoju klienta (coachee), gdzie w relacji z nim jest na partnerskiej pozycji. Coach przede wszystkim pomaga zbadać kluczowe elementy sytuacji i znaleźć rozwiązanie, jednak zawsze ceni dobro coachee, niż osiągnięcie przez niego celu.

Wspiera, nie ocenia.

Klient podczas sesji buduje wewnętrzne i zewnętrzne zasoby, podejmuje świadome działania, eksperymentuje i ocenia swoje postępy. Coach nie popędza, nie wskazuje co robić. Nie ma presji czy rozliczania. Jest pełna akceptacja, zrozumienie, motywacja i uwaga. Dzięki samokontroli może spostrzec nieodkryte elementy układanki klienta. Pomoże odkryć, wzmocnić i wytrenować to, co chcesz zatrzymać w swoim życiu, by osiągać cele.

Pierwsze spotkanie z coachem.

Jest to zwyczajne spotkanie, na którym coach przedstawia swoje metody pracy, przybliża klientowi czym jest coaching i jakie etyczne zasady należą do tego obszaru. Następnie są precyzowane oczekiwania i cele, które powinny być zrealizowane w jego trakcie lub po zakończeniu. Po stronie coacha leży odpowiedzialność za stworzenie dobrych warunków do rozwoju oraz towarzyszenie klientowi podczas sesji. Po stronie coachee (klienta) jest chęć do zmiany, pracy nad sobą, poznawania i dążenia do upragnionego celu. Bez tego cały proces nie ma sensu ponieważ nie będzie efektów, nie nastąpi żadna zmiana, a cel nie zostanie świadomie osiągnięty.

Jak poznać dobrego coacha?

Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Należy mieć świadomość cech, jakie powinien posiadać. Bardzo ważnym elementem procesu jest relacja, jaka tworzy się między klientem a coachem. Podczas sesji często rozmawia się na tematy osobiste i trudne. Jeśli z jakiś względów nie odpowiada nam osoba (czy coach czy klient), należy go po prostu zmienić. Jest to naturalne i niekolidujące z chęcią kontynuowania procesu. Dobry coach podchodzi do swojego klienta z otwartością oraz szacunkiem do jego poglądów i wartości. Nawiązuje partnerską relację przejawiającą się obustronną odpowiedzialnością za cały proces. Podąża za klientem w każdej sytuacji, wspiera, słucha i obserwuje z uważnością to, co się dzieje. Profesjonalny coach jest efektywny w tym co robi. Cały czas praktykuje, szkoli się w swojej profesji i uczestniczy w superwizjach. Wybierając się na coaching zapoznaj się z osobą coacha i umów się na sesję. Dopiero po spotkaniu zadecyduj czy z tą osobą chcesz osiągnąć swój cel.

coach

Autor: Emilia