TRZY POKOJE WALTA DISNEY?A

Przedstawiamy narzędzie, które pobudza do twórczego myślenia. Stosujemy go w sytuacji, kiedy chcemy zrealizować nasz cel/projekt/marzenie i chcemy wiedzieć, co by było gdyby?.
W tym zadaniu występują trzy pokoje: Pokój Marzyciela, Pokój Realisty, Pokój Krytyka. Pomysł wywodzi się z praktycznego podejścia samego Walta Disneya, który nauczył swoich pracowników jak pracować przy projektach, patrząc na nie z trzech różnych perspektyw. Bardzo ważne jest, aby zachować odrębność tych trzech pokoi, jak to tylko możliwe.

Należy pamiętać o tym, że:

  • Nie łączymy trzech różnych sposób myślenia. To oznacza, że z pozycji realisty możemy analizować pomysły marzyciela, jednak nie możemy tego ani krytykować ani generować nowych pomysłów.
  • Przy realizacji zadania warto zmieniać perspektywę, otoczenie czy rekwizyt, które są odrębne dla każdego z ?pokoi?. Można do tego użyć 3 różnych kapeluszy. W momencie zmiany pokoju, zmienić miejsce siedzenia i pokoju lub wybrać inny kolo kartki na które piszemy pomysły.

ĆWICZENIE (czas trwania około 40 ? 50 min.):

Przy podejmowaniu decyzji, realizacji nowego pomysłu skieruj swoją uwagę na 3 aspekty, jakie mogą go dotyczyć. Przygotuj do tego zadania kartki i coś do pisania oraz przestrzeń, w której będziesz się mógł poruszać.

Przy analizie tego nad czym chcesz pracować skupisz się w trzech różnych perspektywach: marzyciela, realisty i krytyka. Pamiętaj, aby w każdą z tych ról wcielić się na 100%.

  • Jeśli jesteś w pokoju marzyciela, wytwarzaj najbardziej fantazyjne idee ? opcja ?wszystko jest możliwe? tutaj jest jak najbardziej stosowana. Nie ma granic, wszystkie wygenerowane i szalone pomysły są jak najbardziej mile widziane.
  • W pokoju realisty trzeźwo oceniasz wszystkie pomysły marzyciela. Tutaj włączamy głos rozsądku, postępujemy pragmatycznie, rozważnie i logicznie. Szukamy pewnej, krótkiej i sprawnej drogi.
  • Przechodząc do pokoju krytyka, przyjmujemy wszystkie nasze obawy związane z realizacją tego zadania. Wszystko podważamy co zostało wymyślone przez marzyciela. Patrzymy na to krytycznym wzrokiem. Wyliczenia wszelkich minusów, najczarniejsze scenariusze ? to jest miejsce na wypisanie tego wszystkiego.

Po tych trzech etapach wracamy po kolei do:

  • pokoju realisty szacujemy obawy ze strony krytyka i opracowujemy rozwiązanie do danych sytuacji;
  • pokoju marzyciela, gdzie na nowo budujemy nowe wizje i pomysły, które będzie analizował realista.

Pracujemy tak do momentu, kiedy widzimy, że nasz pomysł nabrał takiego kształtu, jaki nas satysfakcjonuje i jest możliwy do wdrożenia.

Pamiętajmy, aby nie przebywać długo w każdej z tych ról i patrzeć na pomysł z różnych perspektyw. Wszystkie pomysły należy zapisywać na kartce, to umożliwi odnoszenie się w poszczególnych rolach.

Artykuł został przygotowany na podstawie książki:
?Coaching. Zbiór narzędzi wspierania rozwoju.? Ł. T. Marciniak, S. Rogala-Marciniak

Autor: Emilia